Slide 1

Motto

Să cercetăm cele ce s-au petrecut,
Să cunoaştem cele prezente,
Să aplicăm cele învăţate.
(Hipocrate)

Example Frame